Smedjebackens kommun, till startsida

Ansökan om ersättning för merkostnader till följd av Covid-19

Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka om statsbidrag för merkostnader under pandemin covid-19. Som privat utförare har ni rätt att ansöka om ersättning för dessa merkostnader direkt av kommunen.

Fyll i nedanstående blankett med vilka merkostnader ni haft samt hur prognosen ser ut resten av året. Blanketten ska vara oss till handa senast 14 augusti.

Kontakta oss

Smedjebacken kommun
omsorgsnamnden@smedjebacken.se
0240-66 00 00

Blankett för ansökan som privat utförare för mer kostnader i samband med covid-19Word (word, 252.7 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-16
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Smedjebacken kommun
omsorgsnamnden@smedjebacken.se
0240-66 00 00