Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hemtjänst

Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ett ansvar att underlätta för äldre och funktionshindrade att bo hemma.

Hjälpinsatser som hemtjänsten kan utföra efter beslut om hjälp i hemmet.

Hemtjänsten omfattar insatser för personlig omsorg och serviceinsatser. Med personlig omsorg menas bl.a. hjälp med hygien, på- och avklädning och toalettbesök. Serviceinsatser kan vara exempelvis: hjälp med inköp, post- och apoteksärenden, enklare matlagning/matdistribution, städning, veckotvätt och enklare klädvård.

Ansökan om hemtjänst
Vill Du göra en ansökan om insatser skall du kontakta omsorgslförvaltningens biståndshandläggareöppnas i nytt fönster, som utreder ditt behov av hjälp. Vilken hjälp Du har rätt att få beror på vilket behov Du har, vad Du själv klarar av eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Beslutet är tidsbegränsat. Om Din ansökan inte beviljas får Du besked om detta och har då möjlighet att överklaga beslutet

Länk till information om sekretess och överklagande av beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-08
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Hemtjänst


Enhetschef hemtjänst
Tfn: 0240-66 03 42

Avbokning besök
Tfn: 0240 - 66 00 45 (måndag-fredag klockan 9:00-12:00)

Länk till kontaktuppgifter om biståndshandläggare och ansökan om biståndöppnas i nytt fönster