Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Daglig sysselsättning - Fixarverkstan´

Fixarverkstan´

Fixarverkstan´

Fixarverkstan erbjuder daglig sysselsättning till maximalt tolv deltagare. Deltagarna är främst personer med psykiska funktionshinder, som till följd av fysiska, psykiska eller sociala skäl i dagsläget inte kan medverka på den öppna arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtgärder.  Kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda daglig sysselsättning till denna grupp. Deltagarna ska dock ha kommit så långt i sin rehabilitering/utveckling att de kan utföra eller delta i olika arbetsuppgifter på schemalagd tid.
 

Fixarverkstan tar även emot människor i behov av en praktik eller rehabiliteringsperiod för att man skall kunna gå vidare till andra rehabiliteringsinsatser eller arbetsmarknadsåtgärder.
 
Målsättningen och planeringen för varje deltagare är individuellt anpassad och innefattar allt från sysselsättning från lägst 3 timmar per dag två dagar i veckan till som mest 6 timmar fyra dagar i veckan.
 
Fixarverkstan jobbar främst med det friska hos deltagarna, men ser även till hela livssituationen. Därför sker regelbunden samverkan med myndigheter och organisationer, som har betydelse för den enskilde.
 
De olika sysselsättningar som erbjuds är oftast olika uppdrag från kommunens  förvaltningar och kan vara exempelvis:
renovering av lokalerna på Berga Gård, transporter, biltvättar, städningar, skylttillverkning, lödningsarbeten, textilarbeten, bakning, anläggande av blomrabatter och trädgårdsland på Berga Gård, trädgårdsskötsel.
 
Uthyrning av konferensrummet och servering av kaffe.
 
Sedan några år tillbaka håller vi på att tillsammans med deltagarna anlägga en terapeutisk trädgård vid Berga Gård som syftar både till att skapa en utemiljö som skall bidra till ökad livskvalitet och hälsa för deltagarna och att skapa nya arbetsuppgifter.  
 

Bilder från Fixarverkstan. Foto: Anita Jernberrg

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-17
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Fixarverkstan´

Tfn: 0240-66 88 58
Tfn: 0240-66 88 59
 
Besöksadress
Bergavägen 12, Smedjebacken