Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Stöd till barn och ungdom

Socialtjänsten försöker i första hand på frivillig väg hjälpa familjen på olika sätt.

Exempel på olika insatser

  • Rådgivning och stöd i olika former
  • COPE föräldrautbildning
  • Nätverksmöten
  • TRAPPAN samtal
  • Tillsättande av kontaktpersoner och stödfamiljer
  • Placeringar av barn och ungdomar i familjehem, jourhem och på behandlingshem

Arena barn och unga

Arena Barn och Unga är en resurskarta skapad av Finsam Västerbergslagen, som fungerar likt ett uppslagsverk för att hitta information om de aktörer som finns i Ludvika och Smedjebacken som jobbar för att främja barn och ungas psykiska och sociala hälsa.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Enhetschef 
Tfn: 0240-66 03 35

Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken