Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Familj, barn och ungdom

Kommunens socialtjänsten har ett stort ansvar för att barn och ungdomar i Smedjebacken växer upp under bra förhållanden och inte far illa. Både barn och föräldrar kan vända sig till socialtjänsten och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid.

Även familjerättsliga frågor, t ex faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoption ligger inom vårt ansvarsområde.

Hur du ansöker om hjälp och stödinsats
För att du ska kunna få hjälp och stöd måste du ansöka om bistånd . Det gör du hos socialsekreterare i barn- och familjegruppen, som då startar en utredningöppnas i nytt fönster om vilken hjälpinsats som är rätt för din familj utifrån barnets behov. En utredning kan också påbörjas om vi får in en anmälanöppnas i nytt fönster om att det finns ett hjälpbehov.

När utredningen är klar fattas ett beslut om vilken hjälp du får. Om du inte är nöjd med  beslutet kan Du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten Falun.

Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslutet.öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om Socialtjänstlagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kommer du i kontakt med socialsekreterare
Socialsekreterare i barn- och familjegruppen  nås via tfn 0240-66 00 00 vx.  De har telefontid alla vardagar utom torsdagar klockan 08.30 — 9.30.
Övriga tider hänvisas till  socialkontorets reception telefon 0240-66 03 35.

Sekretess och tystnadsplikt
All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Här kan du läsa mer om sekretess inom socialtjänsten. öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Kontakt
Enhetschef 

Tfn: 0240 66 03 35


Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken

Mer information

BUP Ludvika Smedjebackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till BRIS webbsite Barnperspektivet.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
På Barnperspektivet.se kan föräldrar och andra vuxna kan få råd och stöd i frågor som rör barn, samt stöd i hur vuxna kan samtala med barn, oavsett det gäller egna barn, eller andra.

Jag vill vetalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information till barn som utsatts för brott från Brottsoffermyndigheten.

Barn- och ungdomslinjen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster