Informationsträffar i Fagersta och Norberg

Fagersta kommun och Norbergs kommun har haft informationsträff för allmänheten som går att ta del av på Fagerstas webbplats samt på Norbergs kommun. På plats deltog Jordbruksverket, SVA, Jägarförbundet och kommun. Ett bra sätt att få veta mer om händelsen.

Sidan senast uppdaterad: