Afrikansk svinpest

Uppdaterad 231130: Jordbruksverket meddelar att efter ett gott och framgångsrikt arbete att bekämpa smittan Afrikansk svinpest (AFS) blir det nu nya zoner från och med idag, 30/11. Vilket innebär att Smedjebacken och Avesta kommun tas bort från den smittade zonen. Kvar i zonen är Fagersta och Norbergs kommuner.

Vildsvin

De restriktioner som varit i vår kommun tas bort från och med idag (30/11). Kvar är övervakning av tamgrisar (information sen tidigare gäller) samt om man träffar på kadaver från vildsvin, trafikskadade eller jagade vildsvin ska dessa provtas.

Det går bra att arbeta och vistas i den tidigare smittade zonen i Smedjebackens kommun.

Skyltar som satts upp kommer att tas ner så snart som möjligt.

Läs mer i pressmeddelandet som Jordbruksverket skickat ut.Pdf, 2.5 MB. Länk till annan webbplats.

Karta över nya zonenLänk till annan webbplats.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Övrigt som gäller i den nya smittade zonen hänvisar vi till Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

 

Tidigare information:

Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig utanför den smittande zonen. Men för att detta inte ska ändras behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

Det här kan du göra:

 • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion.

Varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

 • Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.
 • Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.
 • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.
 • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
 • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

Det kan ta flera år att utrota afrikansk svinpest i Sverige, men de första månaderna är de mest kritiska för att hejda smittspridningen. Om vi hjälps åt att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen och arbetar förebyggande i resten av landet ser förutsättningarna för att lyckas ljusa ut.

Det är fortsatt säkert att äta kött från vildsvin och gris

Svenskt vildsvins- och griskött är fortfarande säkert att äta. Du behöver inte tömma frysen på ditt vildsvins- eller griskött, slänga det du köpt i affären eller välja bort köttslagen när du äter på restaurang. Fortsätt att stödja våra svenska grisbönder, livsmedelsproducenter, restauranger, jägare och vilthanteringsanläggningar.

------------------------------------------------------------------------

6 september hittades afrikansk svinpest

6 september hittades afrikansk svinpest i ett prov från ett dött vildsvin strax söder om Fagersta. Jordbruksverket har fattat ett beslut om att fastställa en smittad zon som påverkar de sydöstra delarna Smedjebackens kommun.

Jordbruksverket har fattat beslut om att fastställa en smittad zon samt vilka åtgärder och begränsningar som gäller i zonen.

För Smedjebackens kommuns del påverkas den aktuella zonen den sydöstra delen av kommunen. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Den drabbar inte människor eller andra djur. Däremot kan smittan spridas genom att föra med sig virus på skor, redskap och fordon. Därför är restritioner och återgärder beslutade för att minska spridningen.

Restriktioner

Restriktioner är förhindra smittspridning både i det drabbade området samt utanför zonen. Därför gäller följande inom den smittade zonen:

 • Jaktförbud, som gäller alla typer av jakt på alla arter av vilt.
 • Aktiviteter som inkluderar sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar där människor vistas i skog och mark, exempelvis svampplockning och bärplockning.
 • Alla typer av skogsbruksåtgärder.
 • Att släppa hundar lösa.
 • Fordon och maskiner som har använts inom lantbruk och skogsbruk inom den smittade zonen måste rengöras och desinficeras innan de får flyttas ut ur zonen.
 • Den som håller tamgrisar inom den smittade zonen måste bland annat se över biosäkerheten och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller upplever ökad dödlighet

Källa: Jordbruksverket

Läs mer på Jordbrukverkets hemsida för mer information om åtgärder och hur det påverkar området. Jordbrukets hemsida om afrikansk svinpest. Länk till annan webbplats.

Tips!

För frågor kontakta Jordbruksverket på : fraga@jordbruksverket.se

Tigrinja

ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ።

ኣብ ፋገርሽታ ዝሞተ ናይ በረኻ ሓሰማ መርመራ ምስ ተገበረሉ ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ ተረኺብዎ። እዚ ሕማም እዚ ከቢድ ቫይረስ ሕማም ኮይኑ ንሓሰማ በረኻን ሓሰማታትን ኢዩ ዘጥቅዕ።ንሰባት ኮነ ንኻልኦት እንስታትን ግን ኣይጥቅዕን ኢዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስጋብ ሕጂ ብኸመይ ናይ ሽወደን ተላቢዑ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። መላእ ፋገርሽታ ኣብ ዝተላበዐት ዞባ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኢያ ዘላ እዚ ማለት ከኣ ኣብ ጫካ ምህላው ወይ ምኻድ ክልኩል ኢዩ ማለት ኢዩ።

Somaliska

Qandhada Doonfaarka ee Afrika

Qandhada doonfaarka ee afrika wuxuu ku dhacaa qaasatan doofarada iyo doofaarada doorka joogo.

Caadi ahaaan kuma dhaco dadka iyo xaywaanada kale. Cudurka faafidiisa wali ma joogsan lamana oga siduu ku yimid cudurka.

Fagersta ayey noqotay meesha laga helo cudurka. Sidaas awgeed waxaa laga mamnuucay ilagu socdo keymaha ama duurka.

Arabiska

حُمى الخنازير الأفريقية

تم اكتشاف حُمى الخنازير الأفريقية في عيّنة من خنزير بري في مدينة فاغيشتا .

حُمى الخنازير الأفريقية مرض فيروسي خطير يصيب الخنازير البرية والخنازير المُدجّنة، لكنه لا يصيب الإنسان أو الحيوانات الأخرى.

ليس من الواضح حالياً كيف جاءت العدوى إلى السويد.

إن منطقة فاغشتا بأكملها هي منطقة مُصابة بالعدوى، مما يعني أنه يُمنع التواجد في الغابة.

Sidan senast uppdaterad: