Rekreation för anhörigvårdare 2021

Bor du i Smedjebacken eller i Ludvika kommun? Är du anhörigvårdare till en person som har ett stort omvårdnadsbehov? Har du en äldre närstående med långvarig sjukdom? Har din närstående en psykisk funktionsnedsättning eller svårigheter som medför behov av tillsyn i hemmet dygnet runt?

Smedjebacken och Ludvika kommun erbjuder dig som anhörigvårdare en kostnadsfri rekreationsvistelse måndag – fredag eller fredag – söndag under veckorna 35 och 36 på Wanbo herrgård i Smedjebacken.

Ansökningsblankett kan hämtas:
Ludvika: Receptionen på Marnäsliden
Smedjebacken: Receptionen i Kommunhuset eller hos anhörigsamordnare
(Träffpunkt Gränden) Ansökan går även att skriva ut från kommunens hemsidor.
Har du inte möjlighet att skriva ut eller hämta ansökningsblankett, kontakta anhörigsamordnare: Lena Eriksson 0240-660368 eller Solveig Bodare 0240-660386


Vi vill ha din ansökan senast den 13 juni 2021.
Behöver din närstående omsorg under tiden? Ange det i ansökan.
Upplysning:
Anhörigsamordnare Lena Eriksson 0240-66 03 68 eller
Solveig Bodare 0240-660386

Information om rekreationsvistelse för anhörigvårdare

För att ansöka om en rekreationsvistelse på Wanbo herrgård ska du fylla i bifogad ansökningsblankett och skicka till omsorgsförvaltningen i Smedjebacken.

Vi vill ha din ansökan senast den 13 juni 2021.

Kravet för att beviljas en vistelse är att:

  • Du är folkbokförd i Smedjebacken eller Ludvika kommun.
  • Du aktivt vårdar och har omsorg om en närstående.
  • Din närstående bör ha någon form av kontakt med kommunens vård och omsorg eller socialtjänst.

Det finns begränsningar av tillgängligheten i lokalerna. Vi behöver veta om du har någon funktionsnedsättning som gör att du till exempel behöver särskild anpassning i samband med matsituationen eller av rummet där du ska bo. Vi vill att du i så fall beskriver det i rutan ”Övrig information” på ansökningsblanketten. Där kan du även meddela om du behöver specialanpassad kost. Har du själv behov av hjälp med personlig omvårdnad från kommunens hemtjänst kommer din intresseanmälan inte kunna beviljas.

Anhörigvistelsen avser helpension. Inga kostnader för mat eller logi tillkommer för din del. Ange gärna önskad period. Det finns två alternativ till din vistelse:

Måndag lunch till fredag lunch

  • Vecka 35, 30 augusti – 3 september
  • Vecka 36, 6 september – 10 september

Fredag lunch till söndag lunch

  • Vecka 35, 3 september - 5 september
  • Vecka 36, 10 september - 12 september

Din närstående erbjuds insatser från hemtjänst/ korttidsavlastning under samma tid. Det kostar inget extra.
Ditt önskemål tillgodoses så långt planeringen på korttidsverksamheten tillåter.

Besked på din intresseanmälan får du senast den 30 juni 2021.

Wanbo herrgård har utrymmen och miljöer som inte är fullständigt handikappanpassade. Därför kan du inte kräva att din vistelse på Wanbo herrgård ska vara helt fri från miljö som utgör ett hinder för dig i framkomligheten.

Vi försöker i möjligaste mån ta hänsyn till dina behov.
Om inte personalen vid Wanbo herrgård kan anpassa miljön efter dina behov måste vi tyvärr avvisa din intresseanmälan.

Smedjebacken och Ludvika kommun har inte bemannat Wanbo herrgård med personal under perioden. Du kan därför inte få hjälp med din personliga omvårdnad även om du har insatser beviljade i din bostad.

Har du tidigare år tilldelats rekreationsvistelse för anhörigvårdare, får du delta i mån av plats. Om det blir fler intresseanmälningar än antalet bokade rum, fördelar Smedjebacken och Ludvika kommun platserna.

Om det kommer fler intresseanmälningar än det finns platser för, kan antalet dagar på Wanbo herrgård kortas ner för att så många som möjligt ska få möjligheten till avkoppling och vila, t.ex. måndag - onsdag samt onsdag - fredag. Det kan också bli så att även om du önskat en period om fem dagar, erbjuds en weekend om tre dagar.

Resan till och från Wanbo herrgård ingår inte i vistelsen, det får du ordna själv. Om du önskar samåka med någon av de andra anhörigvårdarna, kan du få hjälp att kontakta dem.

Sidan senast uppdaterad: