Almen, daglig verksamhet

Dagcentret Almen

Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksamålder med utvecklingsstörning, autism, autism liknade tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt LSS personkrets 1 och 2.

Dagligverksamhet ska erbjuda varje person en meningsfull tillvaro tillsammans med andra. Den ska vara individuellt anpassad efter varje persons behov förutsättningar och intressen.

Insatsen ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället

På Almen s dagcenter finns många olika sysselsättningar som grundar sig i varje enskild persons behov och förmåga.

  • musik
  • legoarbete
  • utflykter
  • sinnesträning i upplevelserum
  • snickeriarbete
  • bakning
  • pyssel
  • aktivitetsrum
  • taktil
  • trädgård och växter med mera

Om du vill veta mer om verksamheten kan du vända dig till enhetschefen.
Om du vill ansöka om daglig verksamhet ska du vända dig till LSS-handläggaren.

Kontakt

Marianne Pettersson

Enhetschef LSS

0240-66 01 31

Sidan senast uppdaterad: