Tillgänglighet

I Smedjebackens kommun finns ett Tillgänglighetsråd som arbetar med alla typer av tillgänglighetsfrågor. Rådet består av representanter från omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt olika föreningar och organisationer som arbetar för att förenkla livet för personer med olika typer av funktionsvariationer.
Tillgänglighetsrådet har fyra sammanträden per år och ersättning utgår till ledamöterna enligt samma regler som för nämndsledamöter.

Om du vill veta mer om detta eller om din förening är intresserad av att ingå i Tillgänglighetsrådet kan du kontakta omsorgsförvaltningens sekreterare
på telefon 0240-66 03 48.

Länk till Tillgänglighetsrådets protokoll.

Sidan senast uppdaterad: