Tillgänglighet

Riksdagen antog den 31 maj 2000 propositionen "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken". Beslutet innebar ett principiellt viktigt steg för den svenska handikappolitiken. Målet är ett samhälle som gör det möjligt för människor med funktionsvariationer att bli fullt delaktiga i samhällslivet.

I Smedjebackens kommun finns ett Tillgänglighetsråd som arbetar med alla typer av tillgänglighetsfrågor. Rådet består av representanter från omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt olika föreningar och organisationer som arbetar för att förenkla livet för personer med olika typer av funktionsvariationer.
Tillgänglighetsrådet har fyra sammanträden per år och ersättning utgår till ledamöterna enligt samma regler som för nämndsledamöter.

Om du vill veta mer om detta eller om din förening är intresserad av att ingå i Tillgänglighetsrådet kan du kontakta omsorgsförvaltningens sekreterare
på telefon 0240-66 03 48.

Sidan senast uppdaterad: