Trygghetslarm hemtjänst

Trygghetslarm är ett hjälpmedel som gör att du kan tillkalla hjälp från hemtjänsten vid dygnets alla tider.

Larmet kan bidra till att du känner ökad trygghet och säkerhet i ditt hem. Vill du ansöka om trygghetslarm ska du ta kontakt med biståndshandläggare.

Vad händer när man larmar?

Trygghetslarmet består av en larmenhet och en larmknapp som du kan bära som en klocka eller ett halsband. Du kan larma via larmenheten genom att trycka på den eller på larmklockan. När du larmat ringer enheten till trygghetscentralen som tar emot larmet. Du kan tala direkt med larmpersonalen via larmenheten som sedan kontaktar hemtjänsten som ser till att du får den hjälp du behöver.

Avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 250 kr per månad för dem som inte har hemtjänst. Om man har hemtjänst ingår avgiften för trygghetslarmet i hemtjänstavgiften om man har behov av trygghetslarm. Avgiften kan dock aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som saknar avgiftsutrymme helt befrias från att betala avgift. Läs mer om avgifter här.

Sidan senast uppdaterad: