Du som hemtjänsttagare får en fast omsorgskontakt ur hemtjänstpersonalens grupp.

Omsorgskontakten ska ha ett sammanhållande ansvar och vara känd för såväl hemtjänsttagare som anhörig och eventuell god man. Syftet med att hemtjänsttagaren har en omsorgskontakt är bland annat ökad kontinuitet och trygghet.

Din omsorgskontakt utses utifrån lämplighet och behov. Omsorgskontakten ska tillsammans med dig som hemtjänsttagare eller din anhöriga göra en riskbedömning av arbetsmiljön i din bostad. Inom 14 dagar från att hemtjänstinsatser påbörjats ska omsorgskontakten också upprätta en genomförandeplan för dina hemtjänstinsatser.

Omsorgskontakten har också huvudansvaret för kontakt med övriga yrkesgrupper, så som sjuksköterskor och rehabilitering, samt kontakt med anhöriga och eventuell god man. Omsorgskontakten ansvarar också för att kollegor inom hemtjänsten och övriga delar av omsorgsförvaltningen får korrekt och väsentlig information nödvändig för dina hemtjänstinsatser, samt att du som hemtjänsttagare får ta del av för dig nödvändig information.

Vid frågor om omsorgskontakt, vänligen kontakta administratör inom hemtjänsten via kontaktuppgifter nedan.