Hälsofrämjare

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 6 § ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för äldre människor i kommunen samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Omsorgsförvaltningen har, med anledning av detta, startat ett projekt från den
1 januari 2019 för att se vilka behov som finns bland den äldre befolkningen i kommunen.
Projektet inriktas på ett förebyggande, hälsofrämjande arbete och i detta har förvaltningen skapat den nya rollen hälsofrämjare.
I omsorgsnämnden den 4 december 2019 beslutades att rollen hälsofrämjare skulle finnas kvar då man redan sett en framgång med att arbeta på detta sätt.

Syftet är att nå ut till kommuninvånare som ingår i målgruppen, och med ett extra fokus på att motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre. Att skapa kontakt samt få en uppfattning om gruppens vardagsliv och framtida behov.

Kontakt

Solveig Bodare

Hälsofrämjare

0240- 66 03 86

Sidan senast uppdaterad: