Hälsofrämjare

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 6 § ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för äldre människor i kommunen samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Omsorgsförvaltningen har, sedan den 1 januari 2019 en person anställd i den nya rollen hälsofrämjare.
Hälsofrämjaren ska driva ett förebyggande hälsofrämjande arbete som är riktat till den äldre befolkningen i kommunen.
Syftet är att nå ut till kommuninvånare som ingår i målgruppen, och med ett extra fokus på att motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre. Att skapa kontakt samt få en uppfattning om gruppens vardagsliv och framtida behov.

Aktuella aktiviteter:
Här på hemsidan kommer det läggas upp lite olika tips på aktiviteter.

"bra-att-tänka-på-tips" för stavgång Word, 16.3 kB.


Kontakt

Solveig Bodare

Hälsofrämjare

0240- 66 03 86

Sidan senast uppdaterad: