Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Upphandling och inköp

Kommunens upphandlingsenhet sitter i Kommunhuset på ekonomiavdelningen och verkar inom hela koncernen.

Upphandlingsenheten arbetar med att genomföra och administrera upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för kommunen och de kommunala bolagen.
Vi stöttar vid kravställning, annonserar, utvärderar, tilldelar och skriver avtal. Arbetet sker i nära samarbete med uppdragsgivare inom kommunkoncernen.

Vidare arbetar vi med uppföljning av ingångna avtal samt uppdatering av avtalsdatabasen.

I uppdraget ingår även viss rådgivning till företagare och andra intressenter kring frågor som rör upphandling och inköp.

Från och med 2018 kan ni träffa Upphandlingsansvarig Lina Kihlmark första torsdagen i varje månad, mellan kl 13-15 på Näringslivets hus.


Sidan senast uppdaterad: 2017-12-18
Webbredaktör: Helena Caspersson

Kontakt

Upphandlingsenheten

Lina Kihlmark
Upphandlingsansvarig

Tfn: 0240 - 66 01 54

Helena Caspersson
Upphandlare

Tfn: 0240 - 66 01 77

upphandling@smedjebacken.se