Smedjebackens kommun, till startsida

Samarkand blir samlande kraft för infrastrukturfrågor

Nu är det klart att regionala utvecklingsbolaget Samarkand blir samordnade kraft och ska fungera som forum för infrastrukturfrågor i Ludvika/Smedjebacken.

– Samarkand kommer att vara pådrivare och jobba kontinuerligt med infrastrukturfrågor som berör järnvägstrafiken, vägtransporter och bostäder, säger Leif Pettersson, ordförande för Samarkand2015 och kommunalråd i Ludvika.

Det var under hösten 2015 som diskussioner fördes om hur man bäst tillsammans kan driva infrastrukturfrågor som rör regionen. I stället för att olika intressenter driver frågorna var för sig enades Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, ABB och Ovako om att Samarkand ska vara en samlande kraft och ett forum.

Exempel på aktuella frågor

Några av de aktuella frågor som man kommer att arbeta med är:

  • att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle.
  • att förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på riksvägarna 50 och 66 samt att utveckla alternativa rutter för tyngre gods.
  • att arbeta för en fungerande gemensam boendemarknad i Ludvika-Smedjebacken. Det ska finnas ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitet.

Thomas Andersson, platschef på ABB, och Richard Qvarfordt, platschef på Ovako, välkomnar en breddning av Samarkands uppdrag.

– Detta berör också flera av våra övriga verksamhetsområden, säger Samarkands vd Lars Lindblom.

Han fortsätter:

– Det känns naturligt att vi jobbar mer strategiskt och övergripande även när det kommer till infrastrukturfrågor.

Fredrik Rönning, kommunalråd i Smedjebacken, ser också positivt på den nya strategin.

– Att Ovako och ABB är med är viktigt för att bland annat jobba mot Trafikverket, säger Rönning.

Detta är Samarkand 2015

Samarkand 2015 är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av ABB, Ovako, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun och Landstinget Dalarna.

Ett 30-tal företag, myndigheter, organisationer och skolor är medlemmar i Samarkand2015.

Bolagets huvuduppdrag är att öka regionens attraktivitet genom att arbeta med följande områden: Personal och kompetensförsörjning, att bredda arbetsmarknaden, High Voltage Valley, utvecklingsarbete och projekt.

Infrastrukturfrågor blir nu Samarkands femte huvudarbetsområde.

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-29
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information