Smedjebackens kommun, till startsida

Markfrågor

Försäljnings- och förvärvsärenden
Tekniska kontoret ansvarar för köp och försäljning av  mark och fastigheter.

Nyttjanderätt och försäljning av mark
Tekniska kontoret ansvarar för avtal om nyttjanderätt till kommunens mark såsom arrenden, serivtut och liknande, samt försäljning av industri- och tomtmark. Information om avtal nyttjanderätt- ochförsäljning kontakta Åsa Lundin GIS-ingenjör

Uthyrning / upplåtelse av idrotts och fritidsanläggningar
Fritidskontoret ansvarar för upplåtelse av mark på fritidsanläggningarna. Information om idrotts- och fritidsanläggningar kontakta Siw Östlund, fritidschef.

Torgplatser
Uthyrning av torgplats handlägges av Ekonomiavdelningen i kommunhuset. Information om torgplatser kontakta Lena Adolfsson.
Betalning av hyrd plats sker i kommunens växel i kommunhuset.

Platsupplåtelse
Polisen utfärdar tillstånd för rätten att nyttja allmän plats inom detaljplanelagda kommunägda områden. Sådana tillstånd beviljas endast under förutsättning att Tekniska kontoret medger platsupplåtelse, kontakta därför alltid oss innan polisen kontaktas för tillstånd. För mer information kontakta Sören Nord, teknisk chef. Läs mer om markupplåtelse.

Skogsförvaltning
Tekniska kontoret förvaltar kommunens skogsmark med hjälp av skogsvårdsstyrelsen. För mer information kontakta Erik Blomquist, park- och skogschef.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-15
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Sören Nord Teknisk chef
Tfn: 0240 - 66 01 94
Fax: 0240 - 66 01 01
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Bygg- och Miljökontoret
Åsa Lundin GIS-ingenjör
Tfn: 0240 - 66 01 82
miljobygg@smedjebacken.se

Fritidskontoret
Siw Östlund, fritidschef
Tfn: 0240 - 66 04 00

Ekonomiavdelningen
Lena Adolfsson Ekonomisekereterare
Tfn: 0240 - 66 01 49
Fax: 0240 - 66 01 00


Mer information