Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten arbetar strategiskt och omvärldsorienterat. Vi strävar efter att skapa ett brett engagemang kring kommunalt utvecklingsarbete såväl inom som utanför den kommunala organisationen.

Näringslivsarbetet i kommunen utgår från den tillväxtstrategi som beslutats i kommunfullmäktige och sammanfattas i fyra punkter:

  • Ekonomi i balans
  • Ökad attraktivitet
  • Ökad sysselsättning
  • Ökad kompetens

I kommunen finns över 1 000 registrerade företag.

Stål- och verkstadsindustrin är den dominerande näringen i kommunen. Tjänstesektorn är välrepresenterad med många företag inom olika branscher.

Handeln är väl tillgodosedd i kommunen. Det finns också ett flertal restauranger med hotell- och konferensmöjligheter.

Kommunens näringslivsenhet är en mötesplats för blivande och befintliga företag.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-22
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Roger Sjöberg                                 Näringslivschef
Tfn: 0240-66 01 80
roger.sjoberg@smedjebacken.se

Besöksadress
Kyrkogatan 2, Smedjebacken

Postadress
Smedjebackens kommun
Utvecklingsenheten
777 81 Smedjebacken

Dataskyddsombud:
Christer Granqvist dataskyddsombud@smedjebacken.se

Dataskyddsombud
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken