Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Rapporter 2019

Årligen ska kommunrevisionen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige, där man uttalar sig om att kommunfullmäktige kan godkänna årsredovisningen, om kommunens finansiella målsättning uppnåtts samt om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda kan tillstyrkas.

Utöver detta genomförs ett antal granskningar av aktuella områden samt uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. Under 2019 genomfördes nedanstående granskningar.

Granskning av delårsrapport 2019
Läs hela rapportenPDF (pdf, 111 kB)

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor
Läs hela rapportenPDF (pdf, 230.7 kB)

Granskning av verkställighet av beslut
Läs hela rapportenPDF (pdf, 148.4 kB)

Vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning - Samgranskning Dalarna
Läs hela rapportenPDF (pdf, 368.7 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kommunrevisionen
Sten Blomkvist Ordförande

Tfn: 070-426 22 90

E-post: sten.blomkvistt@hotmail.com