Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Rapporter 2018

Årligen ska kommunrevisionen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige, där man uttalar sig om att kommunfullmäktige kan godkänna årsredovisningen, om kommunens finansiella målsättning uppnåtts samt om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda kan tillstyrkas.

Utöver detta genomförs ett antal granskningar av aktuella områden samt uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. Under 2018 genomfördes nedanstående granskningar.

Granskning av årsredovisning 2018
Läs hela rapportenPDF (pdf, 1.1 MB)

Granskning av delårsrapport 2018
Läs hela rapportenPDF (pdf, 285.2 kB)

Uppföljning av tidigare granskning - Föreningsbidrag
Läs hela rapportenPDF (pdf, 198.1 kB)

Uppföljning av tidigare granskning - Rutiner i lönehantering
Läs hela rapportenPDF (pdf, 262.7 kB)

Förstudie rörande kommunens internhyresmodell
Läs hela rapportenPDF (pdf, 213.9 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kommunrevisionen
Sten Blomkvist Ordförande

Tfn: 070-426 22 90

E-post: sten.blomkvistt@hotmail.com