Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Rapporter 2017

Årligen ska kommunrevisionen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige, där man uttalar sig om att kommunfullmäktige kan godkänna årsredovisningen, om kommunens finansiella målsättning uppnåtts samt om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda kan tillstyrkas.

Utöver detta genomförs ett antal granskningar av aktuella områden samt uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. Under 2017 genomfördes nedanstående granskningar.

Granskning av årsredovisning
Läs hela rapportenPDF (pdf, 2.2 MB)

Granskning av delårsrapport
Läs hela rapportenPDF (pdf, 917.3 kB)

Granskning av samverkan överförmyndarverksamhet
Läs hela rapportenPDF (pdf, 4.1 MB)

Uppföljning av tidigare granskning från 2015 - Intern kontroll
Läs hela rapportenPDF (pdf, 271.9 kB)

Rekryteringsprocess och kompetensförsörjning - Uppföljning
Läs hela rapportenPDF (pdf, 315 kB)

Samgranskning mest sjuka äldre
Läs hela rapportenPDF (pdf, 1.2 MB)

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kommunrevisionen
Sten Blomkvist Ordförande

Tfn: 070-426 22 90

E-post: sten.blomkvistt@hotmail.com