Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Rapporter 2015

Årligen ska kommunrevisionen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige, där man uttalar sig om att kommunfullmäktige kan godkänna årsredovisningen, om kommunens finansiella målsättning uppnåtts samt om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda kan tillstyrkas.

Utöver detta genomförs ett antal granskningar av aktuella områden samt uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. Under 2015 genomfördes nedanstående granskningar.

Granskning av delårsrapport 2015
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 60.3 kB)

Granskning av delårsbokslut Hjälpmedelsnämden Dalarna 2015
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 228.5 kB)

Uppföljande granskning av ledning, styrning och effektivitet inom äldreomsorgen från 2011
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 56.9 kB)

Informations- och kommunikationsteknologi inom undervisningen
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 49.7 kB)

Granskning av kommunens arbetsmarknadsenhet
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 248.8 kB)

Rutiner i lönehantering
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 88.1 kB)

Uppföljning av granskning 2014 - Intern kontroll
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 62.2 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kommunrevisionen
Sten Blomkvist Ordförande

Tfn: 070-426 22 90

E-post: sten.blomkvistt@hotmail.com