Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Rapporter 2014

Årligen ska kommunrevisionen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige, där man uttalar sig om att kommunfullmäktige kan godkänna årsredovisningen, om kommunens finansiella målsättning uppnåtts samt om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda kan tillstyrkas.

Utöver detta genomförs ett antal granskningar av aktuella områden samt uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. Under 2014 genomfördes nedanstående granskningar.

Granskning av delårsrapport 2014
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 66 kB)

Granskning av delårsbokslut Hjälpmedelsnämden Dalarna 2014
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 228 kB)

Granskning av Intern kontroll 2014
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 150.6 kB)

Granskning av kommunala bidrag 2014
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 59.2 kB)


Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kommunrevisionen
Sten Blomkvist Ordförande

Tfn: 070-426 22 90

E-post: sten.blomkvistt@hotmail.com