Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Rapporter 2013

Årligen ska kommunrevisionen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige, där man uttalar sig om att kommunfullmäktige kan godkänna årsredovisningen, om kommunens finansiella målsättning uppnåtts samt om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda kan tillstyrkas.

Utöver detta genomförs ett antal granskningar av aktuella områden samt uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. Under 2013 genomfördes nedanstående granskningar.

Granskning av årsredovisning 2013
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 432.8 kB)

Granskning av delårsrapport 2013
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 6.7 MB)

Underhåll av fastigheter
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 117.3 kB)

Granskning av kommunens arbete med näringslivsfrågor
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 225.5 kB)

Personal- och kompetensförsörjning
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 156.9 kB)

Underhåll av gator och vägar
Läs Hela rapportenPDF (pdf, 156.6 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kommunrevisionen
Sten Blomkvist Ordförande

Tfn: 070-426 22 90

E-post: sten.blomkvistt@hotmail.com