Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Rapporter 2012

Årligen ska kommunrevisionen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige, där man uttalar sig om att kommunfullmäktige kan godkänna årsredovisningen, om kommunens finansiella målsättning uppnåtts samt om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda kan tillstyrkas.

Utöver detta genomförs ett antal granskningar av aktuella områden samt uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. Under 2012 genomfördes nedanstående granskningar.

Granskning av delårsrapport 2012-08-31

Läs Hela rapportenPDF (pdf, 146.3 kB)
Läs Utlåtande av delårsrapportPDF (pdf, 9.8 kB)

Ägarstyrning i kommunens bolag

Läs Hela rapportenPDF (pdf, 304.8 kB)

Granskning av nämndernas och kommunstyrelsens målstyrning

Läs Hela rapportenPDF (pdf, 169.7 kB)

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Läs Hela rapportenPDF (pdf, 116.1 kB)

Granskning av anställdas bisysslor

Läs Hela rapportenPDF (pdf, 58.4 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kommunrevisionen
Sten Blomkvist Ordförande

Tfn: 070-426 22 90

E-post: sten.blomkvistt@hotmail.com