Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

 

Överförmyndare/Överförmyndarnämnd

Falu, Borlänge, Säter, Gagnef, Smedjebacken och Ludvika kommuner har ett gemensamt kontor för handläggning av överförmyndarärenden.

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. God man eller förvaltare är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

I varje kommun ska det finnas, antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltares verksamhet.

Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden i Smedjebackens kommun ingår i organisationen Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen.

Klicka på länken till höger för att komma till Överföryndare i samverkan. Där får du veta mer om vem som kan få god man och vad gode mannen har för uppgifter med mera. På deras hemsida finns också alla aktuella blanketter för anmälan, ansökan, årsräkning med mera.

Ledamot i överförmyndarnämnden från Smedjebackens kommun:
Kerstin Ernebrink

Ersättare
Christina Brunell

Kontoret finns i Borlänge.
Besöksadress: Stadshuset, Röda vägen 50.
Postadress: Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Telefon: 0243-666 44

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-01
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Kontakt

Överförmyndarverksamhet
Falun-Borlängeregionen
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Fax: 0243-742 90
ois@borlange.se

Telefontider: måndag-fredag
kl. 10.00-11.00

Tfn: 0243-666 44
Borlänge växel: 0243-740 00