Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten som består av äldreomsorg, LSS-verksamhet och psykiskt funktionshindrade.

Omsorgsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Under omsorgsnämnden finns ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare.
Pensionärsrådet och handikapprådet är rådgivande organ till omsorgsnämnden.

Ledamöter

Parti

Ersättare

Parti

Monica Forsgren, ordförande

(S)

Fredrik Holmgren

(S)

Johan Reyier, vice ordf.

(S)

Sören Åhlström

(S)

Mats Jacobsson

(S)

Lena Nilsson

(S)

Monica Georgsson

(S)

Magnus Pettersson

(S)

Christer Gåsfors

(S)

Ann-Louise Ericsson

(S)

Robert Göransson

(V)

Yvonne Johansson

(MP)

Göran Engström

(C)

Karin Johansson

(C)

Kristina Karlsson

(M)

Vakant

(M)

Jerry Jäger

(SD)

Per-Erik Hellström

(SD)


Sidan senast uppdaterad: 2020-07-22
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Omsorgsnämnden
Monica Forsgren
Ordförande

Tel: 0240-66 02 79
monica.forsgren@smedjebacken.se

Omsorgsförvaltningen
Teresa Ramqvist
Förvalningssekreterare

Tfn: 0240-66 03 48
omsorgsnamnden@smedjebacken.se