Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det beslutsorgan under kommunfullmäktige som ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska situation i sin helhet. Kommunstyrelsen övervakar att nämnderna följer de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska.

Kommunstyrelsen har även ansvaret för bland annat personal- och organisationsfrågor, ekonomistyrning, näringslivsutveckling, kollektivtrafikfrågor, fastighetsfrågor och kommunal mark, gator/vägar och parker.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare och dessa utses av fullmäktige.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott samt ett samhällsbyggnadsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter

Parti

Ersättare

Parti

Fredrik Rönning, ordförande

(S)

Åsa Engberg

(S)

Ingemar Hellström, vice ordf

(S)

Leif Eriksson

(S)

Solweig Nyrede

(S)

John Andersson

(S)

Johan Ericsson

(S)

Oscar Wikman

(S)

Helena Andersson

(S)

Michaela Söderlund

(S)

Hans Jansson

(S)

Per-Olof Långström

(S)

Sven Gåsfors

(S)

Thomas Björnhager

(S)

Calle Morgården

(MP)

Annika Lönnström

(V)

Lotta Gunnarsson

(M)

Håkan Berggren

(M)

Birgitta Ericsson-Granqvist

(M)

Helena Giliusson

(M)

Jan Tholerus

(C)

Göran Engström

(C)

Johan Persson

(SD)

Per-Erik Hellström

(SD)

Pia Johansson

(SD)

Jerry Jäger

(SD)


Sidan senast uppdaterad: 2019-06-25
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kommunalråd
Fredrik Rönning

Tfn: 0240-66 01 14
Mobil:
fredrik.ronning@smedjebacken.se

Kansliavdelningen
Kerstin Söderlund
Kommunchef

Tfn: 0240-66 00 90
kerstin.soderlund@smedjebacken.se