Smedjebackens kommun, till startsida

Riktlinjer

Riktlinjer kost - Skola/FörskolaPDF (pdf, 220.1 kB)

Kriterier för sotning på den egna fastighetenPDF (pdf, 39.9 kB)

Modell för värdering av trädPDF (pdf, 132.3 kB)

Riktlinjer för arbete mot diskrimineringPDF (pdf, 180.8 kB)

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetePDF (pdf, 144.3 kB)

Riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barnPDF (pdf, 247.3 kB)

Riktlinjer för beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade - PHRPDF (pdf, 172.1 kB)

Riktlinjer för bidrag till enskilda vägarPDF (pdf, 120 kB)

Riktlinjer för bokning av lokaler och idrottsanläggningarPDF (pdf, 178.4 kB)

Riktlinjer för digitalt långtidsbevarandePDF (pdf, 132.6 kB)

Riktlinjer för direktupphandlingPDF (pdf, 81.4 kB)

Riktlinjer för friskvård och personalföreningPDF (pdf, 135.8 kB)

Riktlinjer för föreningsbidragPDF (pdf, 363.2 kB)

Riktlinjer för föreningsbidrag komplettering PDF (pdf, 163.8 kB)

Riklinjer för föreningsbidrag - familje- och utbildningsnämndenPDF (pdf, 1.6 MB)

Riktlinjer för hantering av e-postPDF (pdf, 13.8 kB)

Riktlinjer för hantering av fordon inom Smedjebackens kommunkoncernPDF (pdf, 251 kB)

Riktlinjer för hot och våld mot anställda och förtroendevaldaPDF (pdf, 147.5 kB)

Riktlinjer för placering av blomlådor som hastighetsbegränsande åtgärdPDF (pdf, 130.2 kB)

Riktlinjer för registerkontroll och säkerhetsprövningPDF (pdf, 109.5 kB)

Riktlinjer för rekryteringPDF (pdf, 755.3 kB)

Riktlinjer för representation, uppvaktningar och gåvorPDF (pdf, 121.8 kB)

Riktlinjer för rökfri arbetstidPDF (pdf, 278 kB)

Riktlinjer för social medierPDF (pdf, 121.7 kB)

Riktlinjer för sponsringPDF (pdf, 116.3 kB)

Riktlinjer förskola och barnomsorg vid långtidssjukskrivningPDF (pdf, 39 kB)

Riktlinjer och hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningarPDF (pdf, 178.4 kB)

Riktlinjer och principer för internhyraPDF (pdf, 109.2 kB)

Uppmärksammande av idrottsprestationerPDF (pdf, 39.2 kB)Sidan senast uppdaterad: 2020-03-06
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Smedjebackens kommun
Tfn: 0240-66 00 00

kommun@smedjebacken.se