Smedjebackens kommun, till startsida

Reglementen


Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF (pdf, 113.1 kB)

Arkivreglemente för Smedjebackens kommunPDF (pdf, 129.5 kB)

Arvoden för ordförande/vice ordförande i Barken Vatten & Återvinning ABPDF (pdf, 55.8 kB)

Arvoden för ordförande och vice ordförande i WBABPDF (pdf, 15.6 kB)

Arvoden till valförrättarePDF (pdf, 82.1 kB)

Arvode till WBAB:s revisorerPDF (pdf, 54.5 kB)

Arvodesreglemente 2019-2022PDF (pdf, 272.7 kB)

AttestreglementePDF (pdf, 84.7 kB)

Bolagsordning för Barken Vatten & Återvinning ABPDF (pdf, 108 kB)

Bolagsordning för Bärkehus ABPDF (pdf, 123.5 kB)

Bolagsordning för Smedjebacken Energi ABPDF (pdf, 83.4 kB)

Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät ABPDF (pdf, 62 kB)

Bolagsordning för Smedjebackens kommuns Förvaltnings ABPDF (pdf, 63.8 kB)

Bolagsordning för WBABPDF (pdf, 108.7 kB)

Delegation att utse ombudPDF (pdf, 34.2 kB)

Delegationsordning för kommunstyrelsenPDF (pdf, 129.4 kB)

Delegationsordning för kulturnämndenPDF (pdf, 95 kB)

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndenPDF (pdf, 682.5 kB)

Delegationsordning för omsorgsnämndenPDF (pdf, 456.7 kB)

Förbundsordning för kommunalförbundet Västerbergslagens UtbildningsförbundPDF (pdf, 168.2 kB)

Gemensamma arvoden till gode män och förvaltare inom överförmyndare i samverkan i Falun-Borlänge regionenPDF (pdf, 48.2 kB)

Gemensamt reglemente för kommunstyelse och nämnderPDF (pdf, 249.3 kB)

Lokala trafikföreskrifter - delegationPDF (pdf, 35.1 kB)

Partistöd mandatperioden 2019-2022PDF (pdf, 306.5 kB)

Reglemente för familje- och utbildingsnämndenPDF (pdf, 204.7 kB)

Reglemente för gemensamma servicenämndenPDF (pdf, 86.8 kB)

Reglemente för kommunala handikapprådetPDF (pdf, 117.3 kB)

Reglemente för Intern kontrollPDF (pdf, 344.6 kB)

Reglemente för kommunstyrelsenPDF (pdf, 159.3 kB)

Reglemente för krisledningsnämndenPDF (pdf, 153.5 kB)

Reglemente för kulturnämndenPDF (pdf, 220.3 kB)

Reglemente för miljö- och byggnadsnämndenPDF (pdf, 148.3 kB)

Reglemente för omsorgsnämndenPDF (pdf, 204 kB)

Reglemente för pensionärsrådetPDF (pdf, 191.5 kB)

Reglemente för revisorernaPDF (pdf, 497.7 kB)

Reglemente för Smedjebackens kommuns kulturprisPDF (pdf, 41.1 kB)

Reglemente för Västerbergslagens kulturskolaPDF (pdf, 217 kB)

Reglemente för Västmanland-Dalarna lönenämndPDF (pdf, 2.6 MB)

Reglemente för gemensamma överförmyndarnämndenPDF (pdf, 334.7 kB)

Revidering arvoden Barken Vatten & Återvinning ABPDF (pdf, 55.8 kB)

SkolskjutsreglementePDF (pdf, 201.2 kB)

 Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning ABPDF (pdf, 84.9 kB)

Ägardirektiv för Bärkehus ABPDF (pdf, 87.5 kB)

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi ABPDF (pdf, 86.5 kB)

Ägardirektiv för Smedjebackens kommuns Förvaltnings ABPDF (pdf, 112.9 kB)


Sidan senast uppdaterad: 2020-11-27
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Smedjebackens kommun
Tfn: 0240-66 00 00

kommun@smedjebacken.se