Smedjebackens kommun, till startsida

Planer


Biblioteksplan 2019-2020PDF (pdf, 508.9 kB)

Handikappolitisk planPDF (pdf, 78.3 kB)

Handlingsplan för våld i nära relation och hedersrelaterat våld 2017-2020PDF (pdf, 1.7 MB)

Handlingsplan för våldsbejakande extremismPDF (pdf, 159.5 kB)

Handlingsplan "Våld mot kvinnor"PDF (pdf, 115.5 kB)

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckorPDF (pdf, 591.6 kB)

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022 - avfallsplanPDF (pdf, 2.4 MB)

KriskommunkationsplanPDF (pdf, 95.4 kB)

Lokalt brottsförebyggande programPDF (pdf, 187.5 kB)

PandemiplanPDF (pdf, 152.8 kB)

Plan för hantering av extra ordinära händelser, krisledningsplanPDF (pdf, 152.6 kB)

Plan för organisation vid kärnteknisk olyckaPDF (pdf, 299 kB)

Plan för räddningsinsats vid SevesoanläggningPDF (pdf, 584.7 kB)

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022PDF (pdf, 326.1 kB)

Skolbiblioteksplan 2019-2020PDF (pdf, 381.2 kB)

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapPDF (pdf, 95.9 kB)

SäkerhetsskyddsplanPDF (pdf, 121.7 kB)

TillgänglighetsplanPDF (pdf, 264.6 kB)

Ungdomspolitisk handlingsplan 2019-2021PDF (pdf, 7.8 MB)

VindbruksplanPDF (pdf, 3.3 MB)


Sidan senast uppdaterad: 2020-04-07
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Smedjebackens kommun
Tfn: 0240-66 00 00

kommun@smedjebacken.se