Smedjebackens kommun, till startsida

Avgifter


Avfallstaxa 2020PDF (pdf, 84.1 kB)

Avgift för gräsklippningPDF (pdf, 34.6 kB)

Avgift för snöskottningPDF (pdf, 36.2 kB)

Avgift för guidade visningarPDF (pdf, 142.7 kB)

Avgift för försäljning av kommunal markPDF (pdf, 143.8 kB)

Avgift inom äldre- och handikappomsorgenPDF (pdf, 35 kB)

Avgifter för flytt av fordonPDF (pdf, 35.4 kB)

Avgifter för handläggning av Ansökan om hantering av brandfarlig vara och explosiv varaPDF (pdf, 561.9 kB)

Avgifter för hunddagisPDF (pdf, 54.4 kB)

Avgifter inom omsorgenPDF (pdf, 152.6 kB)

Avgifter kostenhetenPDF (pdf, 142.5 kB)

Avgifter lotteritillståndPDF (pdf, 80.5 kB)

Avgifter och låneregler på biblioteketPDF (pdf, 158.3 kB)

Avgifter vid försäljning av kommunal markPDF (pdf, 143.8 kB)

Avgiftstak för avgift enligt SocialtjänstlagenPDF (pdf, 241.3 kB)

Egenavgift i samband med resa till daglig verksamhetPDF (pdf, 34.9 kB)

FelparkeringsavgifterPDF (pdf, 42.5 kB)

Matpriser omsorgsnämndenPDF (pdf, 54.4 kB)

Plan- och bygglovstaxa 2020 inkl plan-, kart och mättaxaPDF (pdf, 197.7 kB)

Taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplatsPDF (pdf, 65.5 kB)

Taxa för sotning och brandskyddskontrollPDF (pdf, 143.2 kB)

Taxa för torghandelPDF (pdf, 37.6 kB)

Taxa för uthyrning av lokaler och idrottsanläggningarPDF (pdf, 162.9 kB)

Taxa för kontroll av foder och animaliska biprodukterPDF (pdf, 92.8 kB)

Taxa gällande grävningsbestämmelser i Smedjebackens kommunPDF (pdf, 554.6 kB)

Taxor för räddningstjänstens externa tjänsterPDF (pdf, 217.2 kB)

Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens områdePDF (pdf, 103.3 kB)

Taxor och avgifter inom miljöbalkens områdePDF (pdf, 55.8 kB)

VA-taxa 2020PDF (pdf, 92 kB)


Sidan senast uppdaterad: 2020-03-02
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Kontakt