Smedjebackens kommun, till startsida

Avgifter


Avfallstaxa 2019PDF (pdf, 141.2 kB)

Avgift för gräsklippningPDF (pdf, 34.6 kB)

Avgift för guidade visningarPDF (pdf, 142.7 kB)

Avgift för försäljning av kommunal markPDF (pdf, 143.8 kB)

Avgift för skollovsplatsPDF (pdf, 141.9 kB)

Avgifter kostenhetenPDF (pdf, 142.5 kB)

Avgift för snöskottningPDF (pdf, 36.2 kB)

Avgift inom äldre- och handikappomsorgenPDF (pdf, 35 kB)

Avgifter för externa tjänster av räddningstjänstenPDF (pdf, 138.6 kB)

Avgifter för flytt av fordonPDF (pdf, 35.4 kB)

Avgifter för handläggning av Ansökan om hantering av brandfarlig vara och explosiv varaPDF (pdf, 561.9 kB)

Avgift för hyra av lokaler och idrottsanläggningarPDF (pdf, 105.7 kB)

Avgifter inom livsmedelslagstiftningens områdePDF (pdf, 141.9 kB)

Avgifter inom miljöbalkens områdePDF (pdf, 154.2 kB)

Revidering av taxebilaga för prövning och tillstånd inom miljöbalkens områdePDF (pdf, 55 kB)

Avgifter inom omsorgenPDF (pdf, 152.6 kB)

Avgifter lotteritillståndPDF (pdf, 80.5 kB)

Avgifter och låneregler på biblioteketPDF (pdf, 158.3 kB)

Avgiftstak för avgift enligt SocialtjänstlagenPDF (pdf, 241.3 kB)

Avskaffande av avgifter för uthyrning av film på bibliotekenPDF (pdf, 81.6 kB)

BarnomsorgstaxaPDF (pdf, 211.5 kB)

Egenavgift i samband med resa till daglig verksamhetPDF (pdf, 34.9 kB)

FelparkeringsavgifterPDF (pdf, 42.5 kB)

Plan- och bygglovstaxaPDF (pdf, 1.1 MB)

Taxa för kart- och mätverksamhetenPDF (pdf, 274.7 kB)

Taxa för sotning och brandskyddskontrollPDF (pdf, 143.2 kB)

Taxa för torghandelPDF (pdf, 37.6 kB)

Taxa för uthyrning av fritidsgården MorgårdshammarPDF (pdf, 39.2 kB)

Taxa för kontroll av foder och animaliska biprodukterPDF (pdf, 92.8 kB)

Taxa gällande grävningsbestämmelser i Smedjebackens kommunPDF (pdf, 554.6 kB)

VA-taxa 2019PDF (pdf, 4.5 MB)


Sidan senast uppdaterad: 2019-05-17
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kansliavdelningen
Kerstin Söderlund
Kommunchef

Tfn: 0240-66 00 90

kommun@smedjebacken.se

Mer information

Här kan du skriva in mer information...