Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Tekniska avdelningen

Ansvarsområden:
Kommunens byggnadsverksamhet med projektledning
Kommunens markförsörjning
Köp och försäljning av fastigheter
Reglerings- och saneringsfastigheter  
Stöd till enskild väghållning
Upphandling
Planerat underhåll och investeringar för kommunala fastigheter (skolor, förskolor, förvaltnings- och kulturfastigheter), gator, parker, lekplatser och idrottsanläggningar m.m.

I samarbete med miljö- och byggkontoret ansvarar tekniska kontoret för kommunens skogar samt mark och tomter.

Administrativ personal tekniska kontoret

Sören Nord
Teknisk chef
Telefon: 0240-66 01 94
soren.nord@smedjebacken.se

Göran Pålsson
Gatuchef
Telefon: 0240-66 05 10
goran.palsson@smedjebacken.se

Hans Törnblom
Projektledare/utredare
Telefon: 0240-66 05 01
hans.tornblom@smedjebacken.se

Leif Jonsson
Energitekniker
Telefon: 0240-66 05 15
leif.jonsson@smedjebacken.se

Leif Kilström
Fastighetschef
Telefon: 0240-66 05 04
leif.kilstrom@smedjebacken.se

Joakim Kvarnström
Byggnadsingenjör
Telefon: 0240-66 01 60
joakim.kvarnstrom@smedjebacken.se

Anders Eriksson
Fastighetstekniker
Telefon: 0240-66 01 88
anders.eriksson@smedjebacken.se

Erik Blomquist
Park- och skogschef
Telefon: 0240-66 05 03
erik.blomquist@smedjebacken.se

Ami Filppu Larsson
Teknisk administratör
Telefon: 0240-66 01 72
ami.filppu@smedjebacken.se

Håkan Johansson
Teknisk handläggare
Telefon: 0240-66 05 12
hakan.johansson@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-07
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sören Nord
Teknisk chef
Tfn : 0240-66 01 94

tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken