Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kulturavdelningen

Kulturnämndens vision är att Smedjebacken skall vara en kulturkommun i framkant. Verksamhetsmålen ansluter till kommunens övergripande vision och mål.

Kulturnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och relevanta bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud. Kulturnämnden ska i alla verksamheter verka för innanförskap och integration.

Inriktningen för biblioteksarbetet, med stöd i bibliotekslagen, är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek och skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan. Allmänkultur inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria.

Nämndens mål för biblioteks- och allmänkulturell verksamhet

  • Tillgängliggöra litteratur, bildning, utbildning och information till alla.
  • Främja intresset för litteratur och läsning.
  • Tillgodose behovet av biblioteket som mötesplats.
  • Skapa möjligheter för alla att uppleva kultur inom olika konstnärliga områden.
  • Vidareutveckla kulturmötesplatsen MEKEN.
  • Tillgängliggöra de kulturhistoriska besöksmiljöerna och
    arbetslivsmuseerna samt tydliggöra det industrihistoriska arvet.


Anne Seppänen
Avdelnings- och kulturchef/samordnare för finskt förvaltningsområde
Tfn: 0240-66 02 83
anne.seppanen@smedjebacken.se

Britt-Marie Hägerman
Kulturassistent; kulturhistoriska besöksmål, program, kultur i vården
Tfn: 0240-66 02 87
brittmarie.hagerman@smedjebacken.se

Daniel Bogsveen
Assistent; transporter, service
Tfn: 070-262 71 28
daniel.bogsveen@smedjebacken.se

Henrik Georg Fredberg
Vik. konstnärlig ledare/intendent, MEKEN
Tfn: 0240-66 88 85
henrik.fredberg@smedjebacken.se

Pernilla Jansson, tjänstledig t o m 2018-10-31
Konstnärlig ledare/intendent, MEKEN
Tfn: 0240-66 88 85
pernilla.jansson@smedjebacken.se

Anna Johnsson
Assistent, MEKEN
Tfn: 0240-66 88 84
anna.johnsson@smedjebacken.se  

Marie Larsdotter
Bibliotekschef
Tfn: 0240-66 02 00
marie.larsdotter@smedjebacken.se

Maria Höglund Boberg
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Tfn: 0240-66 03 78
maria.hoglund.boberg@smedjebacken.se

David Lundgren
Social- och arbetsplatsbibliotekarie, ansvarig för invandrarfrågor &
Boken kommer
Tfn: 0240-66 02 82
david.lundgren@smedjebacken.se

Cristian Hörnicke
Vuxenbibliotekarie
Tfn: 0240-66 02 84
cristian.hornicke@smedjebacken.se

Mimmi Olsson
Biblioteksassistent
Tfn: 0240-66 01 68
mimmi.olsson@smedjebacken.se

Johanna Tallroth
Samordnande skolbibliotekarie
Tfn: 0240-66 02 81
johanna.tallroth@smedjebacken.se

Roger Skoglöf
Skolbibliotekarie, filialföreståndare Söderbärke folk- och skolbibliotek
Tfn: 0240-66 88 80
roger.skoglof@smedjebacken.se

Anna-Karin Lundin Brandt
Biblioteksassistent
Tfn: 0240-66 02 73
annakarin.lundin.brandt@edu.smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-07
Webbredaktör: David Wallman

Kontakt

Kulturavdelningen
Anne Seppänen
Förvaltningschef
Tfn: 0240-66 02 83
anne.seppanen@smedjebacken.se

Besöksadress
Malmgatan 4
777 30 Smedjebacken

Tfn vx:0240-66 00 00
kultur@smedjebacken.se

Postadress:
Smedjebackens kommun
Kulturförvaltningen
777 81 Smedjebacken