Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

LSS-avdelningen

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en lag som gäller personer med utvecklingsstörning eller autism, andra begåvningsmässiga funktionshinder, eller andra stora och varaktiga funktionshinder med behov av omfattande stöd och service. Lagens mål är att människor med omfattande funktionshinder själva ska kunna påverka sitt liv, och kunna skapa ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra. LSS vänder sig framförallt till personer under 65 år. Exempel på insatser är gruppbostad, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse och personlig assistans.

LSS-avdelningen har även hand om boendestöd för psykiskt funktionshindrade.

Här kan du läsa mer om handikapp och funktionsnedsättning.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-27
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

LSS-avdelningen


Telefontid:
måndag till fredag
kl. 08:00- 16.00.
Besök enligt avtalad tid

Handläggare:
Annica Nord
annica.nord@smedjebacken.se
0240-66 03 66

Besöksadress
Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken