Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Äldre- och handikappomsorg

Målet är att äldre och funktionshindrade ska få stöd så att de på sina egna villkor kan bo kvar i sitt ordinära boende. Äldreomsorgen i Smedjebackens kommun omfattar särskilt boende, hemtjänst, sjuksköterskor, kommunrehabilitering med arbetsterapeut och sjukgymnast, demensvårdsutvecklare, anhörigstöd, dagverksamhet, centralkök och mottagningskök samt förråd.

Allt insatser inom äldre- och handikappomsorgen skall föregås av en biståndsbedömning. Den enskilde får ett beslut på vilka insatser han/hon är berättigad till. Avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten i Falun.

Exempel på bistånd man kan söka inom äldreomsorgen:

Vård och service för äldre regleras i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

All personal inom äldre- och handikappomsorgen omfattas av sekretess och har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-06
Webbredaktör: Sara Palmqvist

Kontakt

Äldre- och handikappomsorgen

Elisabet Zimmer
Förvaltningschef

Tfn:0240-66 03 30