Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Miljö- och byggkontoret

Personal                                                                         Miljö- och byggkontoret

Susanne Hedman Jensen
Förvaltningschef
Telefon: 0240-66 01 36                                                                                  E-post: susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se 
- Förvaltningsledning
- Personalfrågor

Annelie Tjernström
Byggadministratör
Telefon: 0240-66 01 81
E-post: annelie.tjernstrom@smedjebacken.se
- Administration av byggärenden                                                                             - Handläggare eldstäder/rökkanaler                                                                        - Handläggare av enklare bostadsanpassningsärenden
- Tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll 
- Postbehandling, service åt allmänheten
- Fakturahantering och debiteringar
- Webbredaktör

Lena Johansson                                                                                    Nämndadministratör                                                                                       Telefon: 0240-66 01 38
E-post:lena.a.johansson@smedjebacken.se                                                                                                           - Administration av miljö- och livsmedelsärenden        
- Nämndens administration
- Postbehandling, service åt allmänheten/ reception
- Personalredogörare                                                                                              - Arkivredogörare

Hanna Wigner
Miljöskyddsinspektör
Telefon: 0240-66 01 37
E-post: hanna.wigner@smedjebacken.se
- Miljötillsyn 
- Hygienisk verksamhet
- Radon, strålskydd och magnetfält
- Vattenprovtagning                                                                                                           - Uppläggning av avfall och massor                                                                        - Kemikalier                                                                                                             - Avfallsplan

Monica Welamsson
Miljöskyddsinspektör
Telefon: 0240-66 04 95
E-post: monica.welamsson@smedjebacken.se                                           - Enskilda avlopp 
- Miljötillsyn, företag/ lantbruk                                                                                  - Djurfrågor                                                                                                               - Nedgrävning häst                                                                                                   - Värmepumpar                                                                                                        - Kemikalier                                                                                                              - Oljecisterner                                                                                                           -Vattenprovtagning                                                                                                                     - Uppläggning av avfall och massor                                                                                            

Linda Grönkjär
Livsmedelsinspektör
Telefon:0240-861 66
E-post: linda.gronkjar@smedjebacken.se
- Livmedelstillsyn
- Godkännandeprövningar
- Matförgiftning och klagomål                                                                                   - Dricksvatten

Ida Dahl                                                                                                                 Miljöstrateg                                                                                                   Telefon: 0240-66 01 76                                                                                   E-post: ida.dahl@smedjebacken.se                                                                           - Ansökan om strandskyddsdispens                                                                       - Övergripande miljö-, hållbarhets-, energi- och grönfrågor                                    - Framtagande och införande av strategiska dokument, utredningar, informationsmaterial, prognoser och statistik inom miljöområdet

Jacob Holgersson                                                                                                 Energirådgivare                                                                                                            Tfn: 0240-861 50                                                        E-post: jacob.holgersson@ludvika.se                                                                   - Energirådgivning till allmänhet och företag                      

Christer Eriksson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0240-66 01 71
E-post: christer.eriksson@smedjebacken.se
- Byggärenden
- Bostadsanpassningsärenden
- Tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade

Åsa Lundin                                                                                                         GIS-samordnare
Telefon: 0240-66 01 82
E-post: asa.lundin@smedjebacken.se
- Samordning och utveckling av mätning, kartläggning och GIS
- IT-ansvarig inom förvaltningen
- Förrättningsförberedelser för Lantmäteriet
- Handlägger frågor om köp, försäljning och utarrendering av kommunal mark

Barbro Halvarsson
GIS-tekniker
Telefon: 0240-66 01 74
E-post: barbro.halvarsson@smedjebacken.se
- Ledningskartor  och geografisk information på uppdrag av Smedjebackens Energi & Vatten
- Ajourhållning av byggnads-, lägenhets- och adressregistret
- Framställning av olika specialkartor för användning inom kommunen
- Kartservice till allmänheten                                                                       -Webbredaktör

Clas Westlund
Mätningsingenjör
Telefon:  0240-66 01 73
E-post: clas.westlund@smedjebacken.se
- Ajourhållning av primärkarta och stomnät
- Mätning vid upprättande av grundkartor och nybyggnadskartor
- Utstakning av hus, vägar m.m
- Externa mätningsuppdrag

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-21
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Öppettider

Miljö-och byggkontoret
Måndag-Fredag   8.30-15.30 

Lunchstängt        12.00-13.00