Smedjebackens kommun, till startsida

Verksamhetsbeskrivning

IT-enheten är en sektion under kommunstyrelsen. Bemanningen består av sju heltidstjänster. IT-enheten är en serviceorganisation som samordnar, utvecklar, förvaltar och driver Smedjebackens kommunkoncerns IT-plattform utifrån gällande IT-strategi, policys, regler och budget.

PC-parken i verksamheterna ägs och skrivs av i respektive förvaltning.
IT-enheten arbetar processorienterat, det betyder att allt ifrån incidenthantering till förändringar och inköp hanteras efter fasta rutiner.
Det finns en gemensam kontaktyta för alla IT-ärenden och frågor som berör IT i Smedjebackens kommun, det är det vi kallar för IT-kundtjänst.
Bland våra kunder finns alla kommunens förvaltningar med skolor och barnomsorg samt kommunens båda helägda bolag, Bärkehus AB och Smedjebacken Energi och Vatten AB. 

IT-enheten ansvarar för drift och utveckling av kommunens IT-miljö. I detta arbete ingår att hjälpa förvaltningarna att skapa ett så effektivt IT-stöd som möjligt i verksamheterna.
I våra upphandlingar och inköp så använder vi i mycket hög grad avrop från ramavtal genom Kammarkollegiet (fd. Verva) samt Kommentus. 

Vi sköter daglig drift av drygt 500 datorer samt en central serverpark. I IT-miljön finns upp emot 200 olika programvaror varav ca 20 st räknas som tyngre verksamhetssystem. Vi är dessutom stöd-funktion inom kommunkoncernen vid verksamhetseffektivisering med hjälp av IT.
IT-enheten bereder också IT-infrastrukturfrågor i samhällsplaneringen för kommunstyrelsens räkning.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-05
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt