Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen biträder den politiska organisationen och ansvarar bl.a. för diarieföring, ärendeberedning och sammanträdesrutiner för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt valnämnden.

Kommunchefen samordnar och följer upp kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut.

Personal kansliavdelningen

Susanne Hedman-Jensen
Kommunchef
Telefon: 0240-66 01 36
E-post: susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se

Mona Hyttsten
Kommunsekreterare
Telefon: 0240-66 01 17
E-post: mona.hyttsten@smedjebacken.se

Mona Jansson
Registrator
Telefon: 0240-66 01 18
E-post: mona.jansson@smedjebacken.se

Lars Andersson
Säkerhetschef
Telefon: 0240-66 01 11
E-post: lars.andersson@smedjebacken.se

Christer Granqvist
IT-strateg
Telefon: 0240-66 01 86
E-post: christer.granqvist@smedjebacken.se

Ulf Johansson
Kommunarkivarie
Telefon: 0240-86281
E-post: ulf.johansson@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-02
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Kontakt

Kansliavdelningen
Susanne Hedman-Jensen
Kommunchef

Tfn: 0240-66 01 36
susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se