Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Överklaga beslut

Individuella biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen såsom  ekonomiskt bistånd, beslut om vård, beslut om annat bistånd m.m. kan överklagas genom förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Falun.

Om du får avslag på en ansökan om bistånd, eller om du på annat sätt är missnöjd med beslutet, kan du vanligtvis överklaga beslutet.

Din handläggare är skyldig att informera dig om dina möjligheter att överklaga och hur du ska gå till väga.

Överklagandet ska ske skriftligt och måste inkomma till Familje- och utbildningsnämnden eller högre instans inom tre veckor från den dag då du  fick ta del av beslutet. Du ska ange i överklagan vilket beslut du överklagar och ange vad du vill ha ändring på i beslutet.

Du skickar överklagan till Familje- och utbildningsnämnden, 777 81 Smedjebacken. Familje- och utbildningsnämnden skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Sidan senast uppdaterad: 2011-01-18
Webbredaktör: Anita Jernberg

Kontakt

Familje- och utbildningsförvaltning

Fax: 0240-763 89
fou@smedjebacken.se

Besöksadress:
Vasagatan 14
777 30  Smedjebacken