Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgens  (IFO) verksamhet omfattar insatser för enskilda individer, men även rådgivande samtal och mer allmänt förebyggande verksamhet. Stöd och insatser för barn, ungdomar och deras familjer, människor med missbruksproblem , ekonomiskt bistånd,  familjerätt  är kärnan i verksamheten.

Arbetet styrs huvudsakligen av Socialtjänstlagen samt Föräldrabalken.

Du kan även ringa oss anonymt för rådgivning.

Socialkontoret är indelad i en Vuxengrupp och en Barn- och familjegrupp.

Vuxengruppen handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd och missbruk som gäller vuxna. Gruppen leds av gruppchef Sandra Jansson Perälä.

Barn- och familjegruppen handlägger ärenden som rör barn, ungdomar och deras familjer, familjehem samt familjerätt. Gruppen leds av gruppchef Sandra Jansson Perälä.

Till IFO hör dessutom ungdomsmottagning och familjerådgivning..

All personal inom individ- och familjeomsorgen omfattas av sekretess och har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-30
Webbredaktör: Helene Nyman

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen


Reception
Tfn: 0240-66 03 35
ifo@smedjebacken.se

Besöksadress
Centrumhuset Vasagatan 14
Smedjebacken