Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Finskt förvaltningsområde

Mer information på finska är på väg! Lisätietoa suomeksi tulossa!

Samordnare/Koordinoija
Anne Seppänen, 0240-66 02 83

Finsk stödperson inom äldreomsorgen
Marita Karjalainen, 0240-66 00 29

Smedjebackens kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2015, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

I Smedjebackens kommun har man rätt att använda finska vid myndighets-kontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har man även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 15 % invånare med finsk bakgrund.

Samråd

I kommunen finns en samrådsgrupp som sammanträder regelbundet för att diskutera och förbättra kommunens finska service. Samrådsgruppen består av representanter från Smedjebackens finska förening, finskspråkiga PRO, Svenska kyrkans finskspråkiga församlingskrets, Smedjebackens Guldvaskarförening och av kommunalrådet och samordnaren för finskt förvaltningsområde.

Finskspråkiga telefonsamtal kopplas till Hannele Mustonen på personalavdelningen som lotsar dig vidare.

Statsbidrag

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Smedjebackens kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med lagen.

Kontakt

Samordnare för finskt förvaltningsområde/Suomen kielen hallintoalueen koordinoija

Anne Seppänen, kulturchef med arbetsrum på biblioteket i Smedjebacken (ingång via Malmgatan 4). telefon/mobil: 0240-66 02 83. E-postadress: anne.seppanen@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-13
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Suomen kielen hallintoalueen koordinoija

Anne Seppänen
Kulturchef/Samordnare
Tfn: 0240-66 02 83
anne.seppanen@smedjebacken.se

Besöksadress
Smedjebackens bibliotek
Malmgatan 4
Smedjebacken