Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Boende och miljö


Avfall

Anmälan om uppläggning av avfallPDF (pdf, 298.4 kB)
Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfallPDF (pdf, 171.5 kB)


Avlopp

Entreprenörsrapport infiltrationPDF (pdf, 205.6 kB)

Entreprenörsrapport markbäddPDF (pdf, 366.5 kB)
Entreprenörsrapport minireningsverkPDF (pdf, 292.2 kB)
Entreprenörsrapport sluten tankPDF (pdf, 184.4 kB)
Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggningPDF (pdf, 216.9 kB)
Förfrågan om enskilt avlopp vid ägarbytePDF (pdf, 110.6 kB)
Ansökan om dispens för slamtömningPDF (pdf, 168.4 kB)

Ansökan omprövning av tidsbegränsat tillståndPDF (pdf, 184.9 kB)


Bekämpningsmedel

Anmälan/ansökan om tillstånd till spridning av bekämpningsmedelPDF (pdf, 357 kB)


Bostad

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäderPDF (pdf, 358.5 kB)
Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshusPDF (pdf, 512.6 kB)

Ansökan om bostadsanpassningPDF (pdf, 327.8 kB)


Bygga/bygglov

Ansök via Mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om bygglov, marklov, rivningslovPDF (pdf, 620 kB)

Anmälan kontrollansvarigPDF (pdf, 219.1 kB)

Ansökan om förhandsbeskedPDF (pdf, 432.5 kB)
Ansökan om lov, skylt/ljusanordningPDF (pdf, 232.9 kB)
Ansökan om strandskyddsdispensPDF (pdf, 271.3 kB)
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärdPDF (pdf, 350.5 kB)
Anmälan eldstad/rökkanalPDF (pdf, 420.7 kB)
Granneintyg för byggnad/åtgärdPDF (pdf, 343.7 kB)
Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskartaPDF (pdf, 170.8 kB)
Beställning utstakningPDF (pdf, 245.8 kB)

Begäran om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begäran om slutbesked/slutbevisPDF (pdf, 317.8 kB)

Teknisk beskrivning, bilaga till ansökan/anmälan inom byggPDF (pdf, 217.5 kB)


Cisterner/Brandfarliga- och explosiva varor

Ansökan tillstånd hantering av brandfarliga varorPDF (pdf, 346.2 kB)
Hantering av brandfarlig vara förlängningPDF (pdf, 19.8 kB)
Ansökan tillstånd hantering av explosiva varorPDF (pdf, 933.2 kB)
Anmälan om installation/ avinstallation av cisternPDF (pdf, 127 kB)
Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerierPDF (pdf, 214.9 kB)
Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under markPDF (pdf, 311.1 kB)


Djurskydd

Ansökan om nedgrävning av hästdjurPDF (pdf, 178.5 kB)


Hälsoskydd

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling eller solariumPDF (pdf, 327.5 kB)

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skolaPDF (pdf, 192 kB)

Anmälan om bassängbadPDF (pdf, 216.3 kB)


Livsmedel

Anmälan om registrering av livsmedelsanlägging
Anmälan misstänkt matförgiftningPDF (pdf, 180.1 kB)

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggningPDF (pdf, 200.3 kB)


Miljöfarlig verksamhet

Anmälan/ansökan om installation av värmepumpPDF (pdf, 97.2 kB)
Intyg grannemedgivande värmepumpsanläggningPDF (pdf, 382.6 kB)
Anmälan om miljöfarlig verksamhetPDF (pdf, 185.5 kB)
Anmälan krossnings- och sorteringsverkPDF (pdf, 290.6 kB)

Anmälan om PCB-sanering av fogmassorPDF (pdf, 181.1 kB)


Sotning

Ansökan om dispens att låta annan utföra sotningPDF (pdf, 219.1 kB)
Sota egen fastighetPDF (pdf, 134.6 kB)


Trafik och gator

Ansökan om grävtillståndWord (word, 177.7 kB) 

Ansökan om upprustningsbidragWord (word, 103 kB) 

Ansökan om driftbidragWord (word, 103.5 kB) 

Ekonomisk redovisning för vägföreningWord (word, 99 kB)

Fysisk redovisning för vägföreningWord (word, 104 kB)


Övrigt

Anmälan störningPDF (pdf, 142.3 kB)


Sidan senast uppdaterad: 2019-12-19
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken                  Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Tekniska kontoret
777 81 Smedjebacken
Tfn: 0240-66 00 00
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Besöksadress:                  Mamgatan 14,  Smedjebacken

Mer information

Öppettider:

Måndag-Fredag 8.30-15.30 Lunchstängt 12.00-13.00