Kulturnämnd

Kulturnämnden ansvarar för allmän biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (lag 2013:801) samt allmänkulturverksamhet.

Inriktningen för biblioteksarbetet, med stöd i bibliotekslagen, är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek och skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan. Allmänkultur inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria.

Kulturnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Kulturnämndens tjäntemannaorganisation hör till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande:
Vanja Larsson (V)

Vice ordförande:

Kerstin Ernebrink (S)

Ledamöter 2019-2022
Vanja Larsson, ordförande (V)
Kerstin Ernebrink, vice ordf. (S)
Kalle Johansson (S)
Aulikki Gåsfors (S)
Mona Sundberg (C)
Alexandra Collins (M)
Per-Erik Hellström (SD)

Ersättare 2019-2022
Göran Magnusson (S)
Ulla Engborg (S)
Eira Henriksson (S)
Barbro Lovang (MP)
Johanna Eriksson (C)
Jari Antell (L)
Jerry Jäger (SD)

Sidan senast uppdaterad: