Gemensam överförmyndarnämnd

Smedjebackens kommun samverkar med flera dalakommuner i frågor gällande överförmyndare och gode män. Ett gemensamt kontor finns i Borlänge för handläggning av överförmyndarärenden och också en gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

På hemsidan för Överförmyndare i samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du veta mer om vem som kan få god man och vad gode mannen har för uppgifter. Där finns även alla aktuella blanketter för anmälan, ansökan, årsräkning med mera.

Information om nämnden, ledamöter och ersättare i Gemensamma överförmyndarnämndenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. finns på Borlänge kommuns hemsida.

Sidan senast uppdaterad: