Kommunfullmäktige 24 juni

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 24 juni 2024 klockan 18:00 i kommunhuset Smedjebacken.


Ärenden

1.

Information från Hitachi
Dnr 2024/00252

2.

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser
Dnr 2024/00048

3.

Budget 2025 Smedjebackens kommun
Dnr 2024/00205

4.

Svar på motion angående fritidsbankens öppethållande
Dnr 2024/00030

5.

Svar på medborgarförslag gällande uppvärmda gator och trottoarer
Dnr 2023/00392

6.

Förfrågan om tillstyrkande av ansökan om vindkraft - Vindpark Siksberget
Dnr 2023/00181

7.

Digital justering av protokoll
Dnr 2024/00213

8.

Revidering av arkivreglemente
Dnr 2024/00216

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen i Västerbergslagens samordningsförbund
för verksamhetsåret 2023, FINSAM
Dnr 2024/00195

10.

Fråga till kultur- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Dnr 2024/00244

11.

Avsägelse från politiska uppdrag (M)
Dnr 2024/00162

12.

Delgivningar
Dnr 2024/00049

Sidan senast uppdaterad: