Kommunfullmäktige 19 februari

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 19 februari 2023 klockan 18:00 i kommunhuset Smedjebacken.

Mötet är öppet för allmänheten. Det går också att se mötet via webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Ärenden

1.

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser
Dnr 2024/00048

2.

Uppdatering handlingsprogram LSO, Lagen om skydd mot olyckor
Dnr 2024/00009

3.

Revidering av brandskyddspolicy för Smedjebackens kommun
Dnr 2024/00010

4.

Revidering ägardirektiv Barken Vatten & Återvinning AB
Dnr 2024/00011

5.

Uppdrag till Bärkehus AB gällande utbyggnad av Solgårdens demensboende
Dnr 2024/00014

6.

Taxor och avgifter inom omsorgsförvaltningens verksamheter
Dnr 2024/00018

7.

Avgifter för ATL - Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Dnr 2023/00382

8.

Partistöd 2024 samt redovisning 2022
Dnr 2023/00149

9.

Svar på motion om tydligare uppföljning av verksamhetens resultat (M)
Dnr 2023/00100

10.

Svar på motion gällande riktlinjer för friskvård för medarbetare i Smedjebackens kommun (SD)
Dnr 2023/00196

11.

Motion angående fritidsbankens öppethållande
Dnr 2024/00030

12.

Motion angående fler ängar och ängsmarker i Smedjebacken
Dnr 2024/00031

13.

Avsägelse ledamot i familje- och utbildningsnämnden (SD)
Dnr 2024/00032

14.

Avsägelse ersättare i kultur- och samhällsbyggnadsnämnden (S)
Dnr 2024/00047

15.

Medborgarförslag gällande uppvärmda gator och trottoarer
Dnr 2023/00392

16.

Medborgarförslag angående toalett på badplatsen i Tolvsbo by
Dnr 2024/00082

17.

Fråga till omsorgsnämndens ordförande

Dnr 2024/00084

18.

Delgivningar
Dnr 2024/00049

Sidan senast uppdaterad: