Samråd: Förvaltningsplan 2021-2027, Norra Östersjöns Vattenvårdsdistrikt

Norra Östersjöns Vattenvårdsdistrikt har tagit fram samrådshandlingar för perioden 2021-2027. Samrådshandlingarna hittar du här.

Sista datum att lämna synpunkter på handlingarna är 2021-04-30.

Synpunkter lämnas till Vattenmyndighetenlänk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: