Omsorg och stöd

Publicerad den

Vecka 47 - En vecka fri från våld

Under vecka 47, 20-26 november, deltar Smedjebackens kommun i det nationella initiativet "En vecka fri från våld"

Nationellt leds "En vecka fri från våld" av riksförbunden Unizon Länk till annan webbplats. och MÄN Länk till annan webbplats. med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Syftet med veckan är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld. Veckan sammanfaller med Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Fredag 24 november kl 10.00-15.00 kan du träffa Våld i nära relationsgruppen utanför ICA Supermarket i Smedjebacken. På plats finns även Bärkehus för att informera om förhållningssättet huskurage.

Öppenvården jobbar med Våld i nära relation

Vid öppenvården i Smedjebackens kommun kan du får hjälp med familjestöd, beroende och missbruk samt våld i nära relation.

När våld förekommer i en familj påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt. Därför är det viktigt att alla i familjen får möjlighet att tala om sina upplevelser utifrån sitt perspektiv.

Det är viktigt att få hjälp att bearbeta det som hänt och hitta strategier för att förhindra att det händer igen. Den främsta uppgiften är att hjälpa familjer att få slut på våldet samt att hjälpa alla familjemedlemmar att bearbeta sina upplevelser. Vi vänder oss till kvinnor, män och barn i alla typer av relationer.

Vi vänder oss till dig som:

 • Känner dig otrygg hemma eller i din relation
 • Känner dig hotad
 • Blivit utsatt för fysisk och/eller psykisk misshandel
 • Känner att du behöver redogöra för allt för din partner
 • Känner att du blir kontrollerad eller isolerad
 • Har blivit tvingad till sexuella handlingar
 • Upplever att din ilska går ut över familjen
 • Upplever att din svartsjuka går ut över din partner
 • Känner att det finnsrisk att du skadar dom du älskar

Det kan handla sådant som har hänt tidigare i livet eller i nutid

Man kan behöva:

 • Någon att prata med
 • Tillfälligt/skyddat boende
 • Stöd i att hitta nytt permanent boende
 • Kontakter med polisen, sjukvården och/eller andra myndigheter
 • Stöd i frågor som rör vårdnad eller umgänge med barn.
 • Ekonomiskt bistånd.
 • Om du vill ha kontakt med socialsekreterare till följd av våldsutsatthet kan du kontakta Vuxengruppen på telefonnummer 0240-660 335.

Sidan senast uppdaterad: