Boende och miljö

Publicerad den

Tyck till om kretsloppsplan

WBAB har tillsammans med Ludvika kommun och Smedjebackens kommun tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan för perioden 2023–2030.

Kretsloppsplanen visar riktningen för arbetet inom avfallsområdet så att vi kan uppfylla de globala och nationella hållbarhetsmålen och i slutändan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Kretsloppsplanen är utställd mellan den 21 augusti och den 30 september. Under utställningstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag lämna synpunkter på planen.

På WBAB:s webbplats kan du ta del av förslaget till kretsloppsplan i sin helhet. Där finns också information om hur du går tillväga för att lämna synpunkter. Kretsloppsplanen finns även på samtliga bibliotek i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

wbab.se/ Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: