Uppleva och göra

Publicerad den

NSK Längd storsatsar på Hagvallen

Strax innan jul fattade Kommunstyrelsen beslut om att ekonomiskt stötta NSK Längds nya projekt med att utveckla verksamheten runt Hagvallens skidstadion. Projektet innefattar en utveckling av snötillverkningen samt en helt ny satsning på skidskytte.

Siw Östlund, Fredrik Rönning och Magnus Hult på Hagvallen.

NSK Längd har länge haft ambitionen att utveckla Hagvallen. Strax innan jul stod det klart att projektet nu kommer bli verklighet. Detta genom ett beviljat bidrag om 5 mkr från Arvsfonden samt medel från Smedjebackens kommun fördelat på ett föreningsbidrag på 1,8 mkr och ett lån på upp till 2 mkr. Utöver detta har man ambitioner om att få ytterligare sponsring till projektet.

Nya krav på snötillgång

De milda vintrarna ökar behovet av konstsnö, samtidigt som att tillgången på vatten från Bångtjärn på Uvberget där vattnet tas från idag är begränsad.

Lösningen blir att man istället kommer dra vattenledningar från Kolbäcksån. Detta kommer innebära att man kan tillverka snö i helt andra volymer än tidigare.

- Eftersom perioderna med kyla oftast är kortare nuförtiden så kommer vi få helt nya möjligheter att bunkra upp med snö, och dessutom göra nya uttagspunkter. Idag har vi 6, framöver kommer vi ha 12. Det känns helt fantastiskt! jublar NSK längds ordförande Magnus Hult.

Magnus Hult.

Skidskytte

Förutom den nya snölösningen så innefattar projektet en satsning på skidskytte. Klubbens ungdomar har efterfrågat möjligheten att addera skytte till sin verksamhet. Något som klubben hörsammat och nu kommer förverkliga.

- Vi kommer bygga en träningsvall för 10 meterskytte om 8 banor, berättar Magnus Hult vidare och tillägger att detta är något som kommer bedrivas inom klubbens verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning är glad över att kunna vara med och bidra till utvecklingen.

- NSK Längd gör ett jättefint arbete idag, dels inom sin egen träningsverksamhet, men även genom en stor insats för folkhälsan med sitt gedigna arbete med att preparera skidspår. De har lämnat in en tydlig och ambitiös plan på hur de vill utveckla verksamheten och det känns jättebra att vi som kommun kan gå in och stötta deras utvecklingsprojekt, berättar Fredrik.

Fritidschef Siw Östlund:

- En annan styrka med anläggningen är att den ligger så centralt. Den kan komma många människor till gagn, stort sett utan att man behöver transportera sig i många fall. Och är det en snörik vinter så når skidspåren både Vinsboskolan och Bergaskolan, så då är det ännu fler som klan nyttja skidspåren vilket är fantastiskt, tillägger Siw.

Klubbens ambition är att sätta igång med arbetet efter säsongen och att allt ska vara på plats till vintern 2023–2024.

Sidan senast uppdaterad: